Wykonawco, zgodnie z §9 Zakończenie Programu i zmiany Regulaminu obowiązującego Regulaminu Programu informujemy, że od 1 czerwca br. wchodzi w życie zaktualizowany Regulamin Baumit Klub 2021.

Zmianie ulegną definicje: Członka Programu, Dystrybutora, Rejestracji.

Ich nowe brzmienie to:

Członek Programu – przedsiębiorca w rozumieniu art. 4 ustawy z dnia 6 marca 2018 r. Prawo przedsiębiorców (t.j. Dz. U. z 2018 r.poz. 646 ze zm.), który w ramach swojej działalności gospodarczej wykonuje prace budowlane i zakupuje Produkty Premiowane, zgłosi się do Programu i uzyska login Członka Programu. Wykonywane przez Członka Programu prace budowlane w ramach prowadzonej przez niego działalności gospodarczej muszą odpowiadać opisowi czynności objętych sekcjami kodów PKD (Polska Klasyfikacja Działalności) w urzędowych rejestrach administracji publicznej firmy Członka Programu. Dotyczy to w szczególności czynności objętych Sekcją F PKD tj. Sekcją „Budownictwo” obejmującą:
Dział 41 ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW,
Dział 42 ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ OBIEKTÓW INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNE,
Dział 43 ROBOTY BUDOWLANE SPECJALISTYCZNE.

Dystrybutor – przedsiębiorca, rozumiany jako każdy podmiot prowadzący działalność gospodarczą, (bez względu na formę prawną, tj. samodzielna działalność gospodarcza osoby fizycznej, spółka cywilna, spółka osobowa, spółka kapitałowa) dystrybuujący Produkty Premiowane.

Rejestracja – potwierdzenie przez Organizatora udziału Członka Programu w Programie przez utworzenie przez Organizatora Konta Członka Programu i przesłanie mu potwierdzenia Rejestracji wraz z loginem i hasłem dostępowym do Strony Internetowej Programu za pomocą wiadomości SMS wysłanej na numer telefonu osoby reprezentującej Członka Programu. Rejestracja dokonywana jest w ciągu 48 godzin od poprawnego wypełnienia przez Członka Programu Formularza Zgłoszeniowego w wersji elektronicznej po dodatkowej weryfikacji Organizatora. Rejestracja do Programu może zostać odrzucona jeśli Organizator po weryfikacji w urzędowych rejestrach administracji publicznej stwierdzi, że rejestrujący się przedsiębiorca w ramach swojej działalności gospodarczej nie wykonuje prac budowlanych. Przedsiębiorca, którego rejestracja do Programu będzie odrzucona, zostanie informowany o tym fakcie w wiadomości SMS w ciągu 48 godzin od poprawnego wypełnienia Formularza Zgłoszeniowego.

Dodatkowo wprowadzony zostaje także ust. 5 §10 Regulaminu Baumit Klub 2021, dot. prawa do zmiany treści Regulaminu.

Pozostałe zapisy Regulaminu pozostają bez zmian.

Powiązane artykuły

Poznaj nasz Klub jeszcze lepiej!

01-02-2021

Poznaj nasz Klub jeszcze lepiej!

Wykonawco, chcesz dołączyć do grona członków Baumit Klub? Przenieś się do naszego klubowego świata!

Aplikacja mobilna Baumit Klub!

01-02-2021

Aplikacja mobilna Baumit Klub!

Wiemy, że każdego dnia masz wiele spraw do załatwienia, dlatego stworzyliśmy aplikację mobilną Baumit Klub.

Aktualizacja statusów w Baumit Klub

01-02-2021

Aktualizacja statusów w Baumit Klub

Wykonawco! Brałeś udział w Baumit Klub 2020? W tegorocznej odsłonie programu wystartujesz od poziomów, z jakimi zakończyłeś jego poprzednią edycję.

Infolinia (pon. – pt. / 9:00 - 17:00)

Telefon: 505 414 844
E-mail: info@baumitklub.pl
Regulamin

Baumit sp. z o.o

Wyścigowa 56G
53-012 Wrocław
www.baumit.pl

Śledź nas

facebook 50x50youtube 50x50

Aplikacje

apple 50x50adroid 50x50